Βασιλείου Βανδώρου 13, Αργοστόλι, Κεφαλονιά
26710-28834 & 6947339786
mysystemland@gmail.com

Προδημοσίευση δράσης ΕΣΠΑ για κατασκευή e-shop & αγορά εξοπλισμού

Προδημοσίευση δράσης ΕΣΠΑ για κατασκευή e-shop & αγορά εξοπλισμού

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 11 / 1 / 2021 # Η Δράση «e-λιανικό» αναμένεται να προκηρυχθεί πολύ σύντομα (αν και είχε ανακοινωθεί για εντός του Ιανουαρίου 2021) και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην σχετική Πρόσκληση με αναμενόμενη διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

ΕΣΠΑ e-SHOP  Δράση «e-λιανικό»

Προδημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop  ( Δευτέρα 11 ΙΑΝ 2021 ). Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε στην προδημοσίευση του οδηγού της δράσης «e-λιανικό», ενώ ο αρμόδιος υφυπουργός αναμένεται να υπογράψει την προκήρυξη ως τα τέλη του μήνα.

Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ.

Σε ποιους απευθύνεται

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Αναλαμβάνουμε για εσάς όλη την διαδικασία!

Από την αίτηση ως την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος και την αγορά κατάλληλου εξοπλισμού

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ αφήνοντας τα στοιχεία σας εδώ και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα. 


Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
 • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
 • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν κύρια δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ  (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  •  Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ  έως και  30/09 /2019
  •  Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του κύριου ΚΑΔ από 1/10/2019 έως και 7/11/2020.
 • να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά,
 • να έχουν ολοκληρώσει  (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών δαπανών) την περίοδο από 18 / 03 / 2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  •       να λειτουργεί σε δύο γλώσσες,
  •       να λειτουργεί σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version,
  •       να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών,
  •       να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Τι χρηματοδοτείται

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/ αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.)
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/ αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting, collocation κλπ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται  η 18η Μαρτίου 2020.  Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο (PDF) της προδημοσίευσης εδώ

Είστε έτοιμοι να κάνετε τα πρώτα σας βήματα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο;

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος δημιουργίας ενός e-shop εδώ

Αίτηση ενδιαφέροντος κατασκευής eshop

Translate »