Βασιλείου Βανδώρου 13, Αργοστόλι, Κεφαλονιά
26710-28834 & 6947339786
mysystemland@gmail.com

Νέο ΕΣΠΑ με 100% επιδότηση για κατασκευή eshop

Τα οφέλη ενός eshop είναι τεράστια για μια επιχείρηση και ειδικά όταν επιδοτείται 100% από το ΕΣΠΑ έως και με 5.000 ευρώ!

Κατασκευάστε το e-shop σας και εξοπλιστείτε με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές συσκευές αξιοποιώντας πλήρως την 100% επιδότηση ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ για το νέο πρόγραμμα “e-λιανικό”. Μπορείτε ακόμη να αναβαθμίσετε μόνο το υπάρχον eshop σας.

Γίνετε ανταγωνιστικοί και πουλήστε πανελλαδικά ή και παγκόσμια, ακόμα και με κλειστό το φυσικό σας κατάστημα, ειδικά σε αυτήν τη δύσκολη χρονικά περίοδο λόγω του Κορονοϊού. Μπορείτε να εξοπλιστείτε από εμάς με ηλεκτρονικό υπολογιστή, laptop, άλλες ηλεκτρονικές συσκευές και προγράμματα, που επιδοτεί το νέο πρόγραμμα.

Αναλαμβανουμε ακόμη και τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα.

Μην καθυστερείτε! Από την ημέρα της δημοσίευσης του προγράμματος, θα έχετε ΜΟΝΟ 30 ημέρες για να κάνετε την αίτηση επιδότησης, δηλαδή έως και τις 24.03.2021.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ πλέον να έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως το eshop και να έχουν κοπεί όλα τα απαραίτητα τιμολόγια με τις αντίστοιχες πληρωμές τους. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:

1) Υποβολή αίτησης

2) Δημοσίευση απόφασης έγκρισης μετά από αξιολόγηση της αίτησης

3) Αν υπάρχει έγκριση, διαδικασία κατασκευής του e-shop

4) Μετά την ολοκλήρωση του e-shop λαμβάνετε την επιδότηση

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία κατασκευής eshop.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών επιχειρήσεων στο Ληξούρι και την κατάλληλη σχεδίαση του eshop, υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο τους μετά από συνεννόηση.

Δημοσιεύτηκε η δράση e-λιανικό που στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Προϋπολογισμός της Δράσης

80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιδότηση

 • Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού)

 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία  του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • ‘Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24/03/2021 και ώρα 15:00.

Δειτε ολόκληρη την Προκήρυξη της δράσης εδώ

Η πανδημία του κορωνοϊού και τα πρωτόγνωρα μέτρα που έχει επιφέρει στην οικονομική ζωή ολόκληρου του πλανήτη έχουν καταστήσει σαφές ότι η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) αποτελεί όχι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητο εργαλείο επιβίωσης για κάθε σύγχρονη επιχείρηση. Το Lockdown και το Click Away μπήκαν για τα καλά στη ζωή μας, από ό,τι φαίνεται θα αργήσουν να φύγουν και κάθε επιχείρηση που θέλει να εξακολουθήσει να υφίσταται οφείλει πλέον να διαθέτει ένα σύγχρονο και λειτουργικό ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Είναι κοινώς γνωστό, ότι ακόμη και εν μέσω αυτής της οικονομικής συγκυρίας, πολλές επιχειρήσεις που διέθεταν ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) κατάφεραν όχι μόνο να κρατηθούν όρθιες, αλλά και να αυξήσουν τον τζίρο τους!!! Αντίθετα, μικρές συνοικιακές επιχειρήσεις που δεν διέθεταν ηλεκτρονική παρουσία κινδυνεύουν με λουκέτο….

Δικαιούχοι θα είναι αποκλειστικά καταστήματα λιανικής πώλησης, καθώς οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καλύπτονται από υφιστάμενη δράση.

Δικαιούνται την επιδότηση όλες οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που πλήττονται λόγω της πανδημίας και επιθυμούν να αποκτήσουν ηλεκτρονικό κατάστημα ενισχύοντας το πελατολόγιο τους. 

Η κάλυψη θα είναι στο 100% των εξόδων. To ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 5.000 ευρώ και είναι ευκαιρία να αναβαθμιστεί το λιανεμπόριο. 

Η δράση καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργήσετε και να λειτουργήσετε ένα σύγχρονο και αποδοτικό ηλεκτρονικό κατάστημα (eshop). Κάθε επιχείρηση είναι διαφορετική, κατ’ επέκταση θα πρέπει να εξειδικευθούν οι ανάγκες σας.

Αρχικά συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην συνέχεια η MySystemLand αναλαμβάνει να προχωρήσει την αίτηση σας στο πρόγραμμα, μόλις ανοίξει για υποβολή αιτήσεων.

Η MySystemLand θα σας ενημερώνει καθ΄ όλη την διαδικασία έναρξης και ένταξης του προγράμματος. Οι έμπειροι συνεργάτες μας, αναγνωρίζουν την αγωνία σας και θα επικοινωνήσουν αμέσως μαζί σας για να ξέρετε αν ενταχθείτε ή όχι. 

Η MySystemLand αναλαμβάνει την πλήρη ενημέρωση σας για τα δικαιολογητικά, που θα χρειαστεί να συλλέξετε, και στη συνέχεια εγγυάται για την ορθή κατάθεση του φακέλου σας μέσω των έμπειρων συνεργατών μας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 80.000.000€ με μέγιστο ποσό επιδότησης 5.000€ / επιχείρηση. Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Το πρόγραμμα επιδότησης κατασκευής eshop επιδοτεί το 100% των εξόδων σας με ανώτερο όριο το ποσό των 5000€. Στην ουσία όποιο ποσό ψοδέψετε, θα σας επιστραφεί στο 100% άμεσα.

Η ύπαρξη ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού καταστήματος, παλαιότερου χρόνου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές μίας ιστοσελίδας. Έχουμε την τεχνογνωσία για να αποκτήσετε ένα υψηλών προδιαγραφών ηλεκτρονικό κατάστημα είτε αναβαθμίζοντάς το είτε με την κατασκευή του από την αρχή. 

Το πρόγραμμα αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις, που θέλουν να εκσυγχρονίσουν τη δραστηριότητά τους και να αναπτύξουν ένα πλήρως ανταγωνιστικό ηλεκτρονικό κατάστημα, που θα τις βοηθήσει να προσεγγίσουν έναν τεράστιο αριθμό νέων πελατών. Επίσης, το ύψος της επιδότησης (5.000 €) είναι αδιαμφισβήτητα σημαντικό και με αυτό είναι εφικτή η κατασκευή ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ωστόσο, προκειμένου η επένδυση που θα πραγματοποιήσετε να είναι αποδοτική, θα πρέπει η κατασκευή του eshop να ανατεθεί σε μία αξιόπιστη επιχείρηση, που να είναι σε θέση να καλύψει στον μέγιστο βαθμό τις ανάγκες σας, εξασφαλίζοντάς σας ταυτόχρονα ένα από τα πιο σύγχρονα και ανταγωνιστικά eshop της αγοράς. Η MySystemLand αποτελεί μια από τις πλέον αξιόπιστες επιχειρήσεις ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Αίτηση ενδιαφέροντος κατασκευής eshop

Συμπληρώστε τη φόρμα (χωρίς καμία δέσμευση) και θα σας απαντήσουμε άμεσα

  Έχετε φυσικό κατάστημα λιανικής;*

  Έκλεισε το κατάστημα σας έστω και μία ημέρα με κρατική εντολή από τις 18/3/2020 και μετά;*

  Πότε έγινε η έναρξη του καταστήματός σας;*

  Με την υποβολή της αίτησής μου, συναινώ σε οποιαδήποτε ενέργεια και έλεγχο κριθούν απαραίτητα, για να αναλάβει η MySystemLand την αίτηση ένταξής μου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης με επιδότηση 100% κατασκευής eshop.
  Επιθυμώ την συνεργασία μου με την επιχείρηση.

  Περισσότερες πληροφορίες:
   
  MySystemLand
  Βασιλείου Βανδώρου 13, Αργοστόλι, 28100
  Τηλ. επικοινωνίας : 26710 – 28834
   
  Translate »